Güney Kıbrıs Erasmus Vizesi

Güney Kıbrıs Erasmus Programı Nedir?

Erasmus, Avrupa ülkelerinde yükseköğretim kalitesini arttırma amacıyla tasarlanmış ve üniversitelerin ortak paydada buluşmasıyla, ülkeler arası yapılan sonucu oluşturulmuş programdır. Güney Kıbrıs Erasmus vizesi ile Türkiye’den Güney Kıbrıs’ya eğitim amacıyla gidecek öğrenciler için pek çok imkân sağlanmıştır. Erasmus programı için katılacak öğrenciler için Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Kültür ve eğitim açısından pek çok katkı sağlayacak olan Güney Kıbrıs Erasmus programı ile gelişim düzeyiniz artacak ve size katkı sağlayacak olan Erasmus vizesi ile ülkeye gidiş amacınıza uygun prosedürleri tamamlamanız gerekmektedir. Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında yapılan Erasmus vize anlaşması ile iki ülke arasında kurulan iletişim ve anlaşma bağı sayesinde öğrenciler kendilerine ve ülkelerine katkı sağlamaktadır.

Bilateral Agreement ( İki Anlaşma) Nedir?


Türkiye ve Güney Kıbrıs’daki üniversitelerinin LLP- Erasmus programı kapsamında yürürlükte olan ikili anlaşma, bir yıl ya da daha uzun süreli olarak, öğrenci ya da öğretim görevlisini ülkeler arası değiştirme durumunu ifade eder.

İkili Anlaşma, Bilateral Agreement Nasıl Yapılmaktadır?

Üniversiteler arasında belli sayıdaki öğrenci ya da personel değişikliğinin yapılacağını bildiren imzalı bir anlaşma ile belirlenmektedir Bilateral Agreement ile sağlanan bu durum ile üniversiteler sorumlu merkezden hibe talebinde bulunurlar. Başvurulan bu talep karşısında, Merkez, üniversitenin geçmiş yıllarındaki performansını, bütçesini kendi bünyesinde oluşan bütçe durumunu da göz önüne alır ve bir değerlendirmeye gider. Karşılayabileceği durumunda destek olarak katkını sunar. Yapılan değerlendirme ya da karşılanan hibe durumu öğrencilerin şahsi ile olmayıp, genel bir değerlendirmenin ışığında ilerler. Yapılan her anlaşma, kurumlar için bir değişim fırsatıdır ve tüm öğrencilerin yararlanma olanağına açık olarak sunulur.

Güney Kıbrıs Erasmus Vize Başvurunda Neler Yapılır?

Öncelikle Erasmus programı kapsamında vize alacak kişinin her ülkenin kendi vize prosedürlerinin bulunduğunu unutmaması gerekir. Değişen ve talep edilen başvuru işlemlerinde, dikkatli ve özenli davranmak oldukça önemidir.

 

Güney Kıbrıs Erasmus Vizesi


Erasmus Vizesi Almak Kolay Mı?

Erasmus vizesi için size belirtilen durumları, istenen evrakların takibini özenle bir araya getirmeli ve sistemsel bir soruna mahal vermemeniz istenmektedir. Kimi ülkelerin belirttiği husus ekonomik durum garantörlüğü için üniversite rektörlüğü tarafından öğrencinin Erasmus öğrencisi olduğunu kendisine aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazının konsolosluğa iletilmesi durumudur. Öğrencilerin bu bildirisi de vize alımı kolaylaştırmaktadır.


Güney Kıbrıs Erasmus Vize Başvuru Nasıl Yapılır?

Öğrenim gördüğünüz üniversitenin Erasmus koordinatörlüğüne başvurularınızı yapabilir ve aşamaları takip edebilirsiniz.

Erasmus Güney Kıbrıs Vizesine Kimler Başvuru Yapabilir?

Güney Kıbrıs Erasmus vize programına katılmak için üniversite öğrencileri başvuru yapabilmektedir. Bu noktada üniversitelerin ilk yıllarında olan öğrenciler için Erasmus dâhil olmamaktadır. Üniversitelerin doktora programındakiler ise Erasmus’dan faydalanabilirler. Türkiye ve Güney Kıbrıs arasında yapılan işbirliği ve üniversiteler arasında yapılan anlaşmalar ile düzenlemeler çerçevesinde oluşan program ile 3 ile 12 aylık bir eğitim süreci kapsamaktadır.

Türkiye’den Güney Kıbrıs’ya gidecek olan öğrencilerin ücretini, Avrupa Kredi Transfer Sistemi ile (ECTS) konuk olunan ülkede harcanan emek ve alınan krediler kısmı, öğrencinin Türkiye’deki üniversitesi tarafından tamamen tanınır hale getirilmektedir. Oluşturulan Erasmus vize programı sayesinde eğitim hayatına devam eden kişiler pek çok avantaja sahip olabilmektedirler.

Yurtdışı deneyimi yaşama,
Sosyal çevre edinme ve arkadaş çevresinin artması,
Farklı kültürü tanıma ve değer görme durumu,
İki farklı kültür ile oluşan iletişim gücü,
Şahsi ve Türkiye adına oluşturulan tanıtım,
Kendi ülkenin irtibatını kuvvetlendirme,
Üniversiteler arası iletişim bağının artması,
Ülkelerin birbirini tanıma potansiyelindeki artış,
Kişisel becerideki artış ve mesleki bilginin artma durumu,
Araştırma gücünün artması,
İş imkânları ile çevreyi genişletme,
Ders ve ülke programları kapsamında farklı bir sistem ve içerik ile tanışma,
Eğitim kalitesini arttırmak amacıyla gelişim,
Avrupa Birliği ile entegrasyon,
Ülke, vatandaş, iş ve eğitim dünyasında yakınlaşma ve irtibat gücünün artması Erasmus programı ile kazanılacak olan avantajlardandır.

Güney Kıbrıs Erasmus Vizesi
Güney Kıbrıs Erasmus Vize Başvurusu İçin İstenilen Evraklar Nelerdir?

Güney Kıbrıs Erasmus vizesi için sizden istenen evraklar güncel ve kimi belgeler ise orijinal olmalıdır. Güney Kıbrıs Konsolosluğu tarafından sunulan listelerin, belirtilen hususlarına uyarak, eksiklikleri tam hale getirmek için önemlidir ve işlemlerin aksamaması adına önem arz eder.

İki adet izin(müsaade) Formu: Erasmus vizesi için istenen izin ya da müsaade formu, Almanca olarak doldurulmaktadır. Eğer başvuru sahibi 18 yaşın altında ise ebeveyn ya da yasal vasi tarafından imzalanan bir form olmalıdır. Bu form kişinin yapacağı seyahatin beyanını ifade etmektedir.

Taahhütname:  Sadece ebeveynler tarafından düzenlenen noter tasdikli bir taahhütnamenin aslı ve 2 fotokopisi ve yeminli tercümandan Almanca tercümesi bulunmalıdır. Ebeveynlerin imzaladığı taahhütname, Federal Eğitim Teşvik kanununda belirlenen garanti oranına göre düzenlenmeli ve belirtilen ödemeyi garanti etmelidir. Ebeveynlere ait olan banka hesap özeti, maaş hesabı ya da banka kartı gibi maddi kaynakları delil gösteren belgelerin 2 adet fotokopileri ödemenin yapılacağı güvence adına, sunulacak olan belgeler arasında yer almaktadır.

Fotoğraf: Biyometrik olarak çekilmiş 3 adet olarak belirlenmiş olan fotoğraflarınızı ile Erasmus programının başvuru için gerekli evraklar kısmını tamamlayabilirsiniz. Arka fonu beyaz ve güncel halinizi yansıtması son 3 ay içinde çekilmiş olmasına özen gösteriniz.

Pasaport/ ve Pasaport Fotokopisi:  Vize işlemlerinin yapılabilmesi adına boş bırakılan 2 sayfanın olması, pasaportun deforme olmaması önemlidir.

Güney Kıbrıs Kabul Belgesi: Eğitim programı hakkında bilgi verecek olan kabul yazısı gittiğiniz yer ve aldığınız dersin bilgisini içerir.

Acil Sağlık Sigortası: Acil durumlarda tıbbi müdahale gerektiren hususlarda ve sağlık sorunlarının başa çıkılmasını kolaylaştırmak adına gerekmektedir.  Güney Kıbrıs’ da kalış süresini kapsayan ve tüm Schengen ülkelerinde geçerli en az 30.000 Euro teminatlı orijinal seyahat sağlık sigortasıdır.

Türkiye’deki Üniversiteden Alınan Yazı: Başvuru sahibinin gidiş amacına ifade eden ve Erasmus-Sokrates burslu olarak bir Alman Üniversiteden eğitim göreceğine dair belgeler istenmektedir.

Noter tasdikli Taahhütname: Almanca tercümesi ile ve Tüm gelir kanıtlarının aslını gösterene 2 adet fotokopi istenmektedir.

Merkez veya Üniversite Tarafından Konaklama Yeri Ayarlanır mı?


Erasmus programı ile yurt dışına çıkacak olan öğrencinin konaklama sorumluluğu üniversite ve merkez bünyesinde olmamaktadır. Ancak gidilecek üniversitenin Erasmus koordinatörlüğü öğrencilere nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkânları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler vermekle danışmanlık sağlayabilmektedir.  

Erasmus Öğrenci Beyannamesi (Erasmus Student Charter) Ne Demektir?

Erasmusa uygunluk kriterini karşılayan öğrencilerin yurt dışına çıkmasını belgeleyen resmi bir evraktır. Ayrıca bir işletmede ya da bir kurumda staj yapacak olan öğrencinin durumunu ifade etmekte ve Erasmus öğrencisiyken sahip olunan hakların varlığını kişiye sunmaktadır.

Erasmus ile Gidilen Üniversitede Kayıt Ücreti Alınır mı?

Erasmus programlarının sunduğu avantajlar dikkatle araştırılmalıdır. Evrakların eksik kalmaması, sahip olunan hakların durumu, talep edebileceğiniz konular ayrıntılı olarak size sunulmakta ve sizin araştırmanız ile de şekillenmektedir. Bu açıdan kayıt olduğunuz yabancı bir ülkenin üniversite programı için, kayıt yaptırırken ücret ödemeniz gerekmemektedir. Kayıt ücreti alınmadığı gibi LLP-Erasmus programı ile ülkeye gelen öğrenciden sınav ve öğrenim ücreti de kabul edilmemektedir. Sadece derslerin içeriğine ve sizden istenen ek malzemelere ücret talep etme durumları olabilmektedir. Yararlanacağınız laboratuvar aletleri ya da çektiğiniz fotokopiler gibi durumlardan ek ücret alınabilir.

Güney Kıbrıs Erasmus Vizesi