Kıbrıs Vizesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vizesi ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi Vizesi Nedir?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne seyahat gündemi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 90 gün ikameli seyahatlerinde Kıbrıs (KKTC) vizesinden muaftırlar. Kuzey Kıbrıs kesimine giriş kapılarından geçiş esnasında; T.C. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Pasaport belgelerinden birinin ibraz edilmesi yeterlidir.

KKTC Türkiye dış temsilcilikleri olan KKTC Ankara Büyükelçiliği, İstanbul Kıbrıs Başkonsolosluğu, İzmir Kıbrıs Konsolosluğu ve Mersin Kıbrıs Konsolosluğu ile belli başlı şehirlerde Fahri Kıbrıs Konsoloslukları görev sürdürmektedirler. 

Kıbrıs Rum Kesimine giriş için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Güney Kıbrıs Rum Kesimi Vizesi almak zorundadırlar. Kıbrıs’ın iki kesimi arasındaki serbest geçişler, T.C. vatandaşları için geçerli değildir. Kuzey Kıbrıs Rum Kesimine giriş için Güney Kıbrıs Rum Kesimi Atina Büyükelçiliği’ne Güney Kıbrıs vize başvuru yapmaları gerekmektedir. Türkiye’de bulunan Yunanistan dış temsilcisi Yunanistan Konsolosluğu yetkililerinden Yunanistan Vize prosedürü hakkında detaylı  bilgi alınmalıdır.  


Kıbrıs Vizesi

Kıbrıs Sınır Kapılarından Geçiş Koşulları Nelerdir?

KKTC Devleti, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlamasına rağmen, Kıbrıs sınır kapısından geçişte bir sorunla karşılaşılmaması için Kıbrıs turistik seyahat planını destekleyici belgelerin yetkililere beyanı önemlidir. 

 KKTC sınır kapılarından girişte Polis Muhaceret memurunun soracağı sorulara tatminkâr cevap verenlere en fazla 90 (doksan) gün süreyle KKTC’ye giriş ve kalış izni verilebilmektedir. Polis Muhaceret memurunun vermiş olduğu kalış süresinden daha fazla kalmak isteyenlerin vize süresi dolmadan Polis Genel Müdürlüğü’ne giderek;  vize uzatma talebi için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Uzatma başvurusunda bulunmayan ve verilen kalış süresini geçen T.C. vatandaşlarına çıkışta “vize cezası” uygulaması bulunduğu hatırlatılır. Ziyaretçi, KKTC’den “vize cezalı” ayrılırsa, yeniden gelişinde para cezasını ödemekle yükümlüdür.

Kıbrıs Rum Kesimine Giriş Nasıl Olmaktadır?

Türkiye, 2003 yılından bu yana Güney Kıbrıs Rum  vatandaşlarının sınır kapılarından vize alarak Türkiye’ye seyahat etmelerine olanak tanımaktadır. Buna karşın, GKRY AB üyesi ülkeler ve diğer bazı ülke vatandaşlarının KKTC’den güneye geçmelerine izin verdiği halde Türk vatandaşlarına bu imkân tanınmamaktadır. Bu nedenle, GKRY’ye gidecek Türk vatandaşlarının Kıbrıs üzerinden değil diğer ülkelerin üzerinden seyahat etmeleri ve vizelerini GKRY temsilciliklerinden almaları önemle tavsiye olunur. 
 

Güney Kıbrıs Vize Başvuru İşlemi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Atina Kıbrıs Rum Kesimi Konsolosluğu vize işlemleri için müraacat yapmak isteyen T.C. vatandaşlarının, Yunanistan schengen vize başvurusu için hazırlamaları gereken evrakların aynılarını hazırlamaları gerektiğini bilmelidirler. GKRYseyahatine ait ulaşım ve konaklamaya ait rezervasyon belgeleri ile birlikte seyahat için yeterli maddi gelirin banka mevduatı olarak beyanı ve 30.000 Euro teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası’nın başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir. Güney Kıbrıs Rum Kesimine seyahat amacı bir davet üzerine gerçekleştiriliyor ise; Davet Mektubu’nun sunulması önemlidir. 
Pasaport geçerlilik süresinin Güney Rum Kesiminden çıkış tarihinden sonra en az 6 ay olması zorunludur. 10 yıldan eski ve yıpranmış pasaportla yapılan başvurular kabul edilmezken; Güney Kıbrıs vize başvuru öncesinde pasaportun yenilenmesinin gerekliliği unutulmamalıdır.  

Kıbrıs Vizesi